Kế hoạch triển khai phong trào thi đua " Cải cách hành chính" giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn phường Duyên Hải.
Số ký hiệu văn bản 111/KH-UBND
Ngày ban hành 11/08/2021
Ngày hiệu lực 11/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai phong trào thi đua " Cải cách hành chính" giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn phường Duyên Hải.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Việt Hà
Tài liệu đính kèm KE_HOACH_TD_CCHC_giai_doan_20220210812045442744_Signed.pdf
Văn bản mới