Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 801/QĐ- UBND
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm cắt giảm 2.pdf
Văn bản mới