Kế hoạch triển khai thực hiện đề án, chỉ thị của tỉnh ủy, thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn phường Duyên Hải, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 100/KH-UBND
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện đề án, chỉ thị của tỉnh ủy, thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn phường Duyên Hải, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_chuyen_doi_so_CCHC_2120210712110552043_Signed.pdf
Văn bản mới