Kế hoạch xây dựng mô hình " Khu dân cư Kim thành II tự quản về an ninh trật tự"
Số ký hiệu văn bản 93/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 06/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng mô hình " Khu dân cư Kim thành II tự quản về an ninh trật tự"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND phường Duyên Hải
Người ký duyệt Lê Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_21060703510491291020220210607043742758_Signed.pdf
Văn bản mới