Công văn về việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI
Số ký hiệu văn bản 593/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 22/06/2021
Ngày hiệu lực 22/06/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND phường Duyên Hải
Người ký duyệt Vũ Hùng Dũng
Tài liệu đính kèm VV_tuyen_truyen_su_d_20210622020210622022453427_Signed_20210622022853224.pdf
Văn bản mới