Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác công đoàn tại thành phố Lào Cai

Trong 2 ngày 26-27/10/2021 UBKT LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã  tiến hành kiểm tra LĐLĐ thành phố và 02 CĐCS trực thuộc về công tác quản lý, phân phối, sử dụng tài chình, tài sản công đoàn năm 2020, và 09 tháng đầu năm 2021.

Đoàn kiểm tra tại LĐLĐ thành phố

LĐLĐ thành phố luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn, LĐLĐ thành phố đã xây dựng các quy chế  phục vụ cho hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn; tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên. Qua kiểm tra 02 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố: Cụ thể CĐCS trường mầm non Dương Bình, CĐCS phường Kim Tân, cho thấy các đơn vị CĐCS tham gia với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; các hoạt động của cơ quan đều được công khai, bàn bạc thống nhất trong tập thể Ban chấp hành (BCH), duy trì chế độ sinh hoạt theo định kỳ theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở đã phát huy được vai trò trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. ...

Đoàn kiểm tra nhấn mạnh những mặt tồn tại cần khắc phục như: Cần bổ sung kế hoạc kiểm tra giám sát, đối với tổ chức, cá nhân theo quyết định 833 của tổng LĐLĐ Việt Nam, đối với 02 CĐCS công đoàn phường Kim Tân, định mức trích nộp kinh phí công đoàn ghi trong quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng theo mức quy định. CĐCS trường mầm non Dương Bình chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ CĐCS, thiếu danh sách thu đoàn phí công đoàn .LĐLĐ thành phố và các CĐCS cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và cần đề ra các biện pháp phù hợp để giải quyết tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

                                                           Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 84
  • Tất cả: 39,604